V R I J W I L L I G E R S

VRIJWILLIGERSWERK in Kunstencentrum BELGIE

afsprakennota vrijwilligerswerk (html)

frequentie: +/- 2X PER MAAND

TAKEN:
TOOG (tappen: vrijdag- of zaterdagavond van 19u tot 02u, niet voor werklozen)
TECHNIEK (opbouw/afbraak theater, concerten, expo's en hierbij kennis opdoen over licht, geluid, podiuminvulling...)
CATERING (koken voor artiesten)
PROMOTIE (verspreiding van tijdschrift, flyers en affiches)
KLUSJES

 TEGENPRESTATIE:
REGELMATIG WERKENDE VRIJWILLIGERS KUNNEN NA TWEE MAANDEN GRATIS NAAR ALLE BELGIE ACTIVITEITEN!!!
 
ALLE INFO:
011/22.41.61
belgie@skynet.be
t.a.v. Jo Lijnen