AFSRPAKENNOTA
V R I J W I L L I G E R SWERK

Kunstencentrum BELGIE vzw
Burgemeester Bollenstraat 54
3500 Hasselt (BE)
T +32(0)11/22.41.61
F +32(0)11/23.26.59

E belgie@skynet.be
http://www.kunstencentrumbelgie.com
http://www.open-circuit.com

TOELICHTING WERKING

'BELGIE' is een autonoom kunstencentrum met een veelzijdig aanbod van socio-culturele activiteiten. De werking, opgestart in 1990, is sedert 1997 erkend en gesubsidieerd als kunstencentrum door de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de Stad Hasselt en de Provincie Limburg. Het centrum is gelegen in een gerenoveerd industrieel pand in de Burgemeester Bollenstraat in Hasselt. Op nummer 56+ liggen de publieksruimtes en het cultuurcafé, op nummer 54-54+ het secretariaat en het productiehuis. In 2005 werd het productieplatform 'Open Circuit' opgericht waarvoor extra ruimtes in gebruik genomen werden op de Koningin Astridlaan 81-85 in Hasselt : de beschermde monumenten 'Huis Hoste' en het fabriekspand 'Koloniale Waren'.presenteert op jaarbasis een 200-tal publieke voorstellingen met video en film, dans en theater, concerten, exposities en performances. Het aanbod wordt extra gekleurd door literatuur en poëzie, muziek- en filmfestivals, themaprojecten en multidisciplinaire events. Het heterogene publieksbereik bedraagt jaarlijks ruim twintigduizend bezoekers.
Info programma en archief : http://www.kunstencentrumbelgie.com

BELGIE is er ook voor de actieve kunstbeoefening en bereikt hiermee jaarlijks tussen de 1.500 en 2.000 jongeren en artiesten. Via projecten, bijzondere producties en artistieke workshops zijn zowel professionele artiesten als specifieke doelgroepen actief rond uiteenlopende disciplines: van beeldende kunsten over podiumproducties tot interdisciplinaire creaties. Het Open Circuit-productieplatform vormt jaarlijks met een aantal toonaangevende festivals het 'sluitstuk' van de productieve werking.
Info Open Circuit : http://www.open-circuit.com

En voor wie in dit aanbod zijn gading niet zou vinden is er het infocentrum (dienstencentrum) met uitgebreide informatie rond het aanbod van andere socio-culturele werkingen, gezelschappen, artistieke opleidingen, vrijetijdsbesteding, het statuut van artiesten, artistieke vakantieformules enz... Ruim 2.000 individuen en organisaties doen jaarlijks beroep op deze bijkomende vorm van dienstverlening.

 

VRIJWILLIGERS

De dagelijkse werking wordt gerund door 6 vaste krachten, aangevuld met een vijftigtal vrijwilligers, externe deskundigen, freelancers, stagiair(e)s en talrijke lokale tot internationale intermediairen of co-organisatoren uit het werkveld.

Talrijke vrijwilligers ondersteunen de werking. Hun taken zijn uiteenlopend, veelzijdig en
afwisselend zoals:


> hulp aan de bar / foyer, dj'en, onthaal publiek (inkom, jetonverkoop, gidsen...), onderhoud ...

> zaalopstellingen, techniek: hulp bij opstelling en afbraak van producties -mogelijks bediening- van licht of geluid; herstellingen en klusjes, ...

> onthaal van artiesten en gezelschappen, koken voor artiesten, ... ter beschikking stellen van backline - instrumenten ...

> verzorgen van promotie (verspreiding van tijdschrift, flyers, affiches,...), administratie - verzendingen ... tot ondersteuning bij inhoudelijke uitwerking van programma's of projecten,

De vrijwilligers zetten zich belangeloos in en ontvangen geen financiële vergoeding voor hun prestatie.

De motivatie van vrijwilligers is rechtstreeks gelinkt aan de aard en inhoud van de activiteiten van het kunstencentrum. Ze mogen de activiteiten dan ook gratis bijwonen.


VERZEKERING VRIJWILLIGERS

Kunstencentrum BELGIE heeft een collectieve verzekering afgesloten voor de vrijwillige en onbezoldigde medewerkers.
- Verzekeraar : Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
- Polisnummer : 01/001 - 45.101.465